چاپ        ارسال به دوست

مدیریت درمان استان لرستان

لیست پذیرفته شدگان نهایی بکارگیری نیروهای حجمی

 

لیست پذیرفته شدگان نهایی  بکارگیری نیروهای حجمی ( مدیریت درمان استان لرستان )

 

مراکز درمانی خرم آباد (   11  نفر  مرد )

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

جنسیت

1

مهدی بیگی نیا

4060183709

مرد

2

شهرام سیفی علمی

4180065940

مرد

3

احمد نادیان

4133127471

مرد

4

محسن ایروانی

4219793674

مرد

5

رامین ایمانی منفرد

4073253123

مرد

6

ابراهیم داوری

4073570994

مرد

7

سلمان سلیمانی مطلق

4073676261

مرد

8

محمد رضا علی دهی راوندی

4073199587

مرد

9

محمد ممیوند

4132601234

مرد

10

عباس رزمخواه

4073313185

مرد

11

رسول طرحانی

4199046097

مرد

مراکز درمانی بروجرد ( 3 نفر مرد و 1 نفر زن)

1

رضا قاید رحمت پور

4219571612

مرد

2

نبی بازوندی

4198582963

مرد

3

مهدی ولیان نژاد

4073384783

مرد

4

شهلا شجاعی

4130551906

زن

مراکز درمانی دورود  (2 نفر مرد و 2 نفر زن)

1

محمد لک

4210198110

مرد

2

حامد یار محمدی

4060471585

مرد

3

زهرا قائد رحمت

4219874542

زن

4

سمیه کردی

4120135284

زن

مراکز درمانی کوهدشت ( 1 نفر مرد )

1

علی ممیوند

 

4132601226

مرد

مراکز درمانی پلدختر (1 نفر زن و    1  نفر مرد)

1

رامین طولابی

 

4859819519

مرد

مراکز درمانی نور آباد ( 1 نفر زن و 2 نفر مرد)

1

علی فیضی کمره

4209757209

مرد

2

محمد یار احمدی

4219767525

مرد

مراکز درمانی الیگودرز ( 1 نفر مرد)

1

مجتبی پناه پور

5289958691

مرد

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          در مرکز درمانی پلدختر بر اساس سهمیه اعلامی یک نفر زن و یک نفر مرد مورد نیاز بوده است ، لیکن با توجه به عدم شرکت کننده زن ، یک نفر مرد اعلام گردید .

·         در مرکز درمانی نورآباد بر اساس سهمیه اعلامی یک نفر زن و  دو نفر مرد مورد نیاز بوده است ، لیکن با توجه به عدم شرکت کننده زن ، دو نفر مرد اعلام گردید .

 

 


٠٩:٤٧ - 1395/01/11    /    شماره : ٤٢    /    تعداد نمایش : ٣٥٠٦