آدرس : تهران خیابان شریعتی خیابان ملک نبش کوچه شهیدزاده پلاک 2

کد پستی : 1566969713

تلفنخانه : 109-88460106-021

فاکس : 88460090-021

تلفن مدیریت : 88460089-021

پست الکترونیکی : info@karotamin.com

وب سایت : www.karotamin.com